• Principper

  Nedenstående principper er fastsat af bestyrelsen og tages op til fornyet diskussion hvert år efter sæsonstart. Kontakt et bestyrelsesmedlem, hvis du har input til principperne.

  Træningslejre

  De samlede udgifter til træningslejre må årligt ikke overstige følgende beløb:

  HILS 1: 12.000 kr.

  (2 lejre her af minimum en udenlands. Efterår- og Vinterferie)

  HILS 2: 10.000 kr.

  (2 lejre der som udgangspunkt afholdes i Nordeuropa. Efterår- og påskeferie)

  HILS 3+4: 3000 kr.

  (1 lejr i Danmark. Påskeferie)

  Såfremt svømmere og forældre ønsker dyrere træningslejre er det tilladt at samle penge ind i fællesskab ved at udføre forskelligt arbejde, fx gennem Royal Stage. 

  Vi tilstræber som klub af træningslejr afholdes flere hold sammen, i det omfang det giver mening.

  Overnatningsstævner

  Overnatningsstævner, som primært er mesterskabsstævner,  initieres af holdlederen, men arrangeres evt. af en forældre til en deltagende svømmer, som vil påtage sig opgaven. Turen skal arrangeres så billigt som muligt. I udgangspunktet betaler svømmerne selv for egne udgifter, med mindre klubben har valgt at give tilskud. Startgebyrer er dog betalt via kontingentet. Klubben betaler for følgende:

  - Officials (max 500 kr. pr. døgn)

  - Holdleder (max 500 kr. pr. døgn). Der skal kun holdleder med på ture, hvor der er brug for en holdleder. Det afhænger bl.a. af antal svømmere, samt om der skal laves mad. Såfremt flere vil med som holdledere, kan de vælge at dele tilskuddet. 

  - Træner (alle de faktiske udgifter til logi, mad og transport)

  Øvrige forældre kan kun bo sammen med svømmerne, såfremt træneren vurderer det hensigtsmæssigt, og at der er plads. Ellers kan der opfordres til, at forældrene sammen lejer et sted i nærheden af svømmerne.

  Forventninger til forældre

  Officials uddannelse

  Til et svømmestævne skal der bruges op til 25 officials, og alle deltagende klubber skal bidrage til dette. Hillerød Svømmeklub har et princip om, at minimum én forælder fra hver familie skal være uddannet official. På HILS 4 vil der typisk kun være forventning om tidtagerkursus. På HILS 3, vil der yderligere være forventning om dommerkursus. På den måde vil det kun være omkring 3-4 gange pr. år, at den enkelte forældre skal hjælpe til ved et stævne og kun til stævner hvor eget barn deltager. Uddannelsen til officials betales selvfølgelig af klubben. Det første kursus er tidtagerkurset, som kun tager tre timer. Der er få familier, som af særlige grunde ikke har mulighed for at være officials, og de har i stedet mulighed for at tage en opgave i et udvalg, hvor der også er opgaver, som kan løses hjemmefra. 

  Hillerød Cup stævner

  Hillerød Svømmeklub afholder to årlige invitationsstævner, som typisk ligger i juni og september måned. Her forventes det, at alle familier til minimum ét af stævnerne hjælper med en opgave. Det kan være opsætning, oprydning, pasning af bod, køkkenhjælp e.lign. 

  Udvalg

  Klubbens fem udvalg består af i alt 30 frivillige (se mere under udvalg i øverste bjælke). Det er primært forældre til konkurrencesvømmere. Det betyder, at der er behov for ca. hver tredje forældre er med i et udvalg. Der er mange opgaver at byde ind på, så der er helt sikkert noget til alle interesser og talenter.