Alkohol og andre rusmidler

Når svømmere deltager i aktiviteter, som er i regi af Hillerød Svømmeklub (træning, stævner, ture og træningslejre), er det uacceptabelt at indtage nogen former for rusmidler. Ligeledes er det for ansatte eller frivillige på bassinkanten eller ved varetagelse af lignende opgaver, uacceptabelt at indtage eller at være påvirket af nogen former for rusmidler.

I forbindelse med ikke-sportslige aktiviteter i klubben, forventes det, at medlemmer, ansatte og frivillige følger lovgivningen (herunder aldersgrænser) og udviser god dømmekraft


Rygning og snus

Der er rygeforbud i Hillerød Svømmeklubs lokaler, og vi tillader heller ikke brug af snus. Når medlemmer, ansatte og frivillige benytter faciliteter, der er stillet til rådighed af andre, for eksempel Hillerød Kommune, følger vi de regler og anvisninger, der er gældende for det enkelte område


 

Vores sponsorer