• Leveregler til forebyggelse af krænkelser

  LEVEREGLER TIL FOREBYGGELSE AF KRÆNKELSER I HILLERØD SVØMMEKLUB

  1. Vi snakker altid pænt til hinanden og kommenterer ikke hinandens kroppe
  2. Det er tilladt at sige fra, hvis man føler ens grænset bliver overskredet
  3. Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at noget er galt. Bestyrelsen har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt.
  4. Der er indhentet børneattest på alle trænere/instruktører, der har direkte kontakt med børn under 15 år, jfr. Lov om indhentelse af børneattester.
  5. På ture med overnatning med børn under 15 år deltager min. to voksne og det tilstræbes at være en af hvert køn.
  6. Digital kommunikation mellem ansatte og medlemmer foregår altid i en professionel tone.
  7. En ansat holder ikke møder alene med et enkelt barn under 15 år i lukkede rum.
  8. Ansatte inviterer ikke medlemmer under 18 år hjem i privat bolig uden bestyrelsens godkendelse.
  9. Instruktørerne bliver undervist i, hvordan de undgår at overskride børns grænser i forbindelse med nødvendige berøringer, som kan være en naturlig del af svømmeundervisning.
  10. Ovenstående leveregler fremlægges og diskuteres minimum en gang om året på et møde for alle ansatte.