• Undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier 2020
  29. 07. 2020 - 21:35
  HILS 3

  I første kvartal 2020 lavede Center for Ungdomsstudier en lille kvalitativ undersøgelse af børn og unges motivation for og oplevelse af at gå til svømning samt hvad, der får dem til at fortsætte i sporten. Undersøgelsen er et led i projektet 'Vis mig Svømmevejen'. Undersøgelsen bruger vi til at forbedre indhold og rammer af vores undervisning, så vi kan motivere flere unge til at gå til svømning. Nogle af de ting, som i næste sæson, vil være anderledes er:

  - Ændringer i undervisningsplaner for teknikhold med henblik på flere legende øvelser i undervisning uden at gå på kompromis med at børnene udvikler sig svømmeteknisk

  - Ansættelse af konsulent for undervisningsholdene i sæsonen 20/21, som skal have fokus på at udvikle didaktiske og pædagogiske kompetencer hos vores unge instruktører. 

  - Udvidet undervisningstid for teknik 2- hold, så de får en halv time på land, mhp. hvor børnene gennem leg og træning får mulighed for at lære hinanden at kende samtidig med at de får mere kendskab til svømmesporten. 

  - Synliggørelse af progression og muligheder i Hillerød Svømmeklub gennem kommunikation, bl.a. har vi lavet en plakat som illustrerer svømmevejen samt en ny og mere overskuelig hjemmeside

  - Mere praktisk hjælp i opstarten, bl.a. mhp. at gøre omklædningen mere rolig.

  - Flere fælles arrangementer for undervisningsholdene.