• Tilbage i vandet
  17. 04. 2021 - 13:06

  Kære medlemmer

  Det er med stor glæde, at vi kan starte svømningen op igen for børn og unge op til 18 år samt for ældre på 70+ fra onsdag den 21/4. Det er en dejlig besked, som vi har ventet med længsel på.

  Forsamlingsloftet er på 25 for børn og unge inkl. trænere, men da ingen af vores hold kommer til at overstige det, vil holdene kunne fortsætte uændret, som da vi blev nedlukket i december. Det er derfor en fornøjelse at kunne meddele jer, at vi starter svømningen for børnene op igen fra på torsdag den 22/4. For de ældre på 70+ kan vi max. have 9 i vandet til at starte med. Vi regulerer selvfølgelig antallet i takt med, at forsamlingsloftet bliver lempet.

  Vi forventer at kunne fortsætte svømningen helt frem til skolernes sommerferie i uge 26, så den sidste svømmegang vil blive søndag den 27/6. Vi forventer endvidere at kunne genoptage holdene igen i august efter skolernes sommerferie som erstatning for noget af det tabte. Dvs. at det hold I er tilmeldt nu kører uændret videre fra uge 32 til og med søndag den 29. august.

  Når vi starter op igen, er det samme regler og retningslinjer der vil være gældende i omklædningsrummene og i hallen. For god ordens skyld har vi vedhæftet vores opstartsbrev, der blev sendt ud da sæsonen startede, hvoraf man kan få genopfrisket retningslinjerne. Det er virkelig vigtigt at regler og retningslinjer bliver overholdt, da vi ellers med et smitteudbrud kan risikere at blive lukket ned igen. Hent retningslinjerne ved at klikke HER.

  Forældre eller pårørende til børn på familieholdene har naturligvis stadig lov at gå med i vandet.

  De voksne i alderen 18-69 år må desværre væbne sig lidt med tålmodighed endnu. Vi følger selvfølgelig nøje udviklingen i genåbningen og håber, at det snart vil være muligt for alle at kunne komme tilbage i vandet.

  De hold hvor størstedelen af deltagerne er 70+ vil få en særskilt mail om genstarten, og om hvordan holdene vil komme til at køre.

  AquaCamps.

  Flere har allerede spurgt til AquaCamps. Vi forventer at kunne afholde vores AquaCamps som normalt, måske med lidt færre børn. Der er åben for tilmelding til sommerens AquaCamps i ugerne 26, 30 og 31. Tilmelding skal foretages via event.

  Tilmelding til næste sæson.

  Sæson 2021/22 starter 1. september. Nuværende medlemmer vil naturligvis have førsteret til en plads.

  Tilmelding til den nye sæson åbner 2. juni kl. 8.00 for nuværende medlemmer og den 6. juni for nye medlemmer.

  Kompensation for nedlukkede uger

  Pga. nedlukning og forskudt opstart har den enkelte svømmer desværre misset 18 undervisningsuger. Det er ca. det samme for børn og voksne, da voksne ikke havde forskudt opstart, men desværre kommer senere i gang. Som beskrevet ovenfor har bestyrelsen valgt at forlænge sæsonen med 4 uger i juni og 3 uger i august. Derudover har bestyrelsen valgt at de medlemmer, som aktivt ønsker det, kan få et mindre beløb tilbage. Hvis man ikke beder om beløbet bliver det betragtet som en donation til klubben, og penge vil komme medlemmerne tilgode fremover.

  Beløbets størrelse afhænger af regnskabet, som i øjeblikket ligger hos vores revisor. I forhold til budgetteret ser det ud til, at vi har mistet en del kontingentindtægter, da vi har haft plads til færre medlemmer pga. restriktioner samt ingen nye medlemmer i nedlukningsperioden. Derudover har vi aflyst to store svømmestævner, som arrangeres af k-afdelingen, hvor vi plejer at hive en del penge hjem. Omvendt har vi sparet penge på færre aktiviteter, kurser mv., og vi har fået lidt ekstra støtte fra DGI's coronapulje og Hillerød Kommune. Derfor forventer vi, at regnskabet ender som budgetteret med et lille overskud. Ved siden af dette, har vi fået midler i form af lønkompensation. Hele puljen med lønkompensation og det lille overskud vil indgå i puljen til kompensation. Men husk på at vi er 11-1200 medlemmer, som skal deles om beløbet, så ingen kan forvente at få et beløb tilbage, som svarer til de 11 tabte undervisningsuger.

  Mange hilsner fra

  Tilde Mette Juul
  Formand for Hillerød Svømmeklub