• Jobopslag: Udviklingskonsulent på deltid søges
  30. 07. 2020 - 21:26
  glade børn

  Vil du være en del af Hillerød Svømmeklubs arbejde for at vores medlemmer modtager inspirerende og kvalificeret svømmeundervisning? Vær med til at se nyt på tingene og gøre svømning til en livslang sport. Som et led i vores projekt ’Vis mig svømmevejen’ søger vi en deltidsansat, som får til hovedopgave at udvikle vores instruktører både pædagogisk, didaktisk og teknisk.

  ’Vis mig svømmevejen’ er et udviklingsprojekt, som er sat i søen med støtte fra DGI og DIF’s foreningspulje. Projektet har til formål øge svømmeglæden hos børn og unge i Hillerød Svømmeklub (HILS) bl.a. ved at højne deltagelsen i fællesskabet. I projektets indledende fase har Center for Ungdomsstudier lavet en kvalitativ undersøgelse af børn, unge og forældres motiver for og oplevelse af at gå til svømning (se www.hils.dk). I rapporten beskrives en række anbefalinger, som du skal være med til at implementere i samarbejde med vores leder for undervisningsholdene, talentudvikler, cheftræner og øvrige instruktører.

  Stillingen er normeret til 400 timer i perioden 1. sep.-1. juni svarende til ca. 10 timer pr. uge. Arbejdstiden kan tilrettelægges fleksibelt, men du skal som minimum kunne være til stede hver anden tirsdag fra 15-19, hver anden torsdag fra 16-19 og hver anden søndag fra 16-18.30. Derudover vil der skulle afholdes enkelte arrangementer i løbet af året, som du vil være involveret i.

  Læs hele stillingsopslaget i vedhæftede fil.