• Generalforsamling den 20. maj 2021
  25. 04. 2021 - 21:35

  Kære alle

  Den 20. maj 2021 har vi generalforsamling i Hillerød Svømmeklub. Dagsorden er vedhæftet. 

  Vi søger et nyt bestyrelsesmedlem samt en ny formand. 

  Jeg har efter 4,5 år som formand for Hillerød Svømmeklub besluttet mig for overlade posten til en anden. Jeg vil i stedet bidrage med min arbejdskraft andre steder i klubben. Jeg har ganske enkelt behov for lidt forandring og jeg tror, det er sundt for klubben med en ny formand engang imellem. 

  Derfor søger vi efter en ny formand. Som formand skal du stå i spidsen for en stor forening med ca. 1350 medlemmer, 2 fuldtidsansatte og 30-35 deltidsansatte. Din væsentligste opgave er at sikre, at bestyrelsen varetager sine opgaver, men bestyrelsen bestemmer selv, hvordan opgaverne fordeles. 

  Bestyrelsens opgaver er:

  • At udvikle, implementere og vedligeholde klubbens politikker, strategier og handleplaner samt delegere opgaver ud i organisationen
  • At udvikle og vedligeholde værdier og visioner samt udbrede kendskabet til disse blandt klubbens medlemmer.
  • At vedligeholde og udvikle klubbens organisation og struktur.
  • Sikre klubbens øvrige aktiviteter stemmer overens med klubbens handleplan og værdier. Herunder følge op på, at klubbens udvalg varetager de uddelegerede opgaver
  • Udarbejde årsplan for bestyrelsen (august)
  • To medlemmer (den ene skal være formanden) af bestyrelsen godkender og underskriver kontrakter samt giver mandater.
  • Bestyrelsen ansætter og afskediger det fastansatte personale.
  • At varetage klubbens politiske og sportslige interesser i såvel svømmeverdenen som lands-, regional- og kommunalpolitisk
  • At arrangere generalforsamlinger samt vedligeholde og udvikle klubbens vedtægter
  • Skrive referat af møderne i bestyrelsen
  • Udarbejde budget og regnskab, samt tage ansvar for at budgettet følges
  • Sikre, at der afholdes MUS-samtaler med de fuldtidsansatte.
  • Besvare og behandle eventuelle henvendelser fra medlemmer eller personale

  Formandens arbejde er frivilligt, men du får lov til at arbejde sammen med en masse ildsjæle, som brænder for svømning, og du vil helt sikkert komme til at bidrage med meningsfuldt arbejde. Der kræves ingen formelle kvalifikationer for at stille op som formand, men det kan være en fordel at have flair for ledelse, gode kommunikationsevner og et godt overblik. Derudover skal skal du være kontinuerligt tilgængelig, da der indimellem kan opstå problemstillinger, som hurtigt skal løses. Lyder det som noget for dig, så kontakt mig gerne for uddybende spørgsmål. Ønsker du at stille op, så vil bestyrelsen gerne have besked inden generalforsamlingen, så vi er sikre på, at der er mindst én kandidat, som stiller op til formandsposten. 

  Jeg håber, at vi får én eller flere gode kandidater til formandsposten. 

  Mange hilsner fra 

  Tilde Mette Juul