• Politikker for doping/alkohol/rygning

  Dopingpolitik

  Hillerød Svømmeklub tager kraftigt afstand fra doping. Det er i direkte strid med klubbens værdigrundlag og idrættens ånd om fair play. 

  Som medlem af Dansk Svømmeunion under Danmarks Idrætsforbund er Hillerød Svømmeklub omfattet af de nationale antidoping regler opstillet af Danmarks Idrætsforbund og Anti Doping Danmark. De nationale antidopingregler gælder for alle personer, der deltager i aktivitet i regi af et nationalt specialforbund under Danmarks Idrætsforbund som medlem, idrætsudøver eller i en funktion som støttepersonale.

  Som medlem af Hillerød Svømmeklub forpligter man sig til at efterleve ovenstående regelsæt.

  Hvis man for eksempel har astma og bruger astmamedicin eller andre særlige former for medicin, kan det være nødvendigt med en dispensationsansøgning om Therapeutic Use Exemption (TUE) hos Anti Doping Danmark. Er du i tvivl, så snak med din træner eller søg yderligere oplysninger her www.antidoping.dk

  Alkoholpolitik

  Når svømmere deltager i aktiviteter, som er i regi af Hillerød Svømmeklub (træning, stævner, ture og træningslejre), er det uacceptabelt at indtage nogen former for rusmidler.

  Når ansatte eller frivillige er på bassinkanten eller varetager lignende opgaver, er det uacceptabelt at indtage eller at være påvirket af nogen former for rusmidler.

  I forbindelse med ikke-sportslige aktiviteter i klubben, fx sommerfest forventes det, at medlemmer, ansatte og frivillige følger lovgivningen (herunder aldersgrænser) og udviser god dømmekraft. 

  Rygepolitk

  Der er rygeforbud i Hillerød Svømmeklubs lokaler. 

  Når medlemmer, ansatte og frivillige benytter faciliteter, der er stillet til rådighed af andre, for eksempel Hillerød Kommune, følger vi de regler og anvisninger, der er gældende for det enkelte område.