Indmeldelse/tilmelding

Al tilmelding er bindende og skal foregår via hjemmesiden. Klik på fanebladet 'tilmelding' på forsiden.

Udmeldelse

Du kan når som helst melde dig ud af et hold, men kontingentet vil ikke blive refunderet uanset årsag. Udmeldelse skal ske skriftligt pr. brev eller via mail.

Det rigtige hold?

Dit barns instruktør vil være opmærksom på, om dit barn er kommet på det rigtige hold. Er dette ikke tilfældet, vil du blive kontaktet af kontoret med henblik på at finde et mere passende hold. Du er også altid velkommen til selv at ringe til kontoret og få en snak om et evt. nyt hold.