STÆVNER & OFFICIALS

Hvorfor skal forældre være officials?

Til forskel fra andre sportsgrene som f.eks. håndbold og fodbold, hvor der skal bruges et minimalt antal dommere/officials, skal der for at afvikle et svømmestævne bruges op til 30 officials. Hvis HILS afholder et stævne på alle seks baner i Hillerød svømmehal kræves der ca. 25 uddannede officials af forskellige kategorier. Det er hvad der skal til for at overholde internationale regler.

Når vi er ude til stævner skal vi ikke blot stille med svømmere, men også med officials. Der er oftest krav om, at klubben stiller med et vist antal tidtagere og et vist antal vende-/sidedommere alt efter hvor mange starter klubben er tilmeldt til.

For at de samme forældre ikke skal stille op til rigtig mange stævner og for at sikre, at man som forældre kun skal være official til stævner, hvor ens eget barn svømmer, så har vi i Hillerød Svømmeklub et princip om at minimum én forælder fra hver familie står til rådighed som official. På den måde vil det kun være omkring fire gange pr. år, at den enkelte forældre skal hjælpe til ved et stævne. Uddannelsen til officials betales selvfølgelig af klubben. Det første kursus er tidtagerkurset, som kun tager tre timer. 

Din investering er din fritid, men det er god måde at opleve dit barn i aktion og sporten på. Ud over at lære rigtigt meget om svømning, får du også en god kontakt til de øvrige svømmere, de øvrige forældre og ikke mindst trænerne i klubben.

Kontakt liste HILS officials 2019-2020

Hvis der er nogen, der er forhindret i at komme til et stævne, bytter I selv internt. Brug kontaktlisten til at se, hvem I kan bytte med.

Officialliste

Stævnekalender Hils 1-5 2019-2020

I denne oversigt fremgår det hvem, der skal være officials til hvilke stævner.

Stævneoversigt

Officialuddannelse

Link til official kurser hos Dansk Svømme Union. Du skal selv tilmelde dig, men klubben betaler for kurset. 

Officialuddannelse