Velkommen til Hillerød Svømmeklub

Babysvømning, træning i vand for gravide og tumlingehold i vand og på land.

Hillerød Svømmeklub tilbyde nu også babysvømning i 32 grader varmt vand hos FitnessNU i Hillerød. Vi tilbyder ligeledes hold for børn i alderen 1-2 år og 2-3 år også i det varme vand, træning for gravide i vand, samt tumlingeleg og sansemotorik for mor og baby på land. 

KLIK HER FOR AT LÆSE MERE

AquaCamp i efterårsferien

Vi har 28 glade børn på camp i denne uge. 

Se billeder fra ugen under svømmeskolen, AquaCamps. 

Ordinær generalforsamling i Hillerød Svømmeklub 2018

Mødet afholdes:

Onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 18.30 i klubhuset, Milnersvej 37A, 3400 Hillerød.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab for 1/6 2017-31/5 2018 til godkendelse samt orientering om budget.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Fremlæggelse af politik og strategi for svømmeskolen og k-afdelingen
9. Eventuelt

 

Ad) 4 Behandling af indkomne forslag

Det foreslås af Tilde Juul, at ændre formålsformuleringen i vedtægterne, så den bliver mere tidssvarende.

Nuværende formulering:

§ 2 Klubbens formål 

Foreningens formål er gennem svømning, udspring og hertil knyttede aktiviteter at

bevare og fremme medlemmernes sundhed samt opøve medlemmerne til at kunne

deltage i konkurrencer i disse idrætsgrene. Tillige skal klubben gennem et fornøjeligt

og lærerigt samvær tilstræbe at skabe et godt kammeratskab blandt medlemmerne.

Foreslås ændres til: 

§ 2 Klubbens formål
Foreningens formål er gennem svømning og hertil knyttede aktiviteter at bevare og fremme medlemmernes sundhed og sikkerhed i vand samt at skabe muligheder for at kunne deltage i svømmekonkurrencer. Tillige skal klubben gennem et positivt og demokratisk samvær bidrage til at skabe et inkluderende fællesskab blandt medlemmerne.

 Ad 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Til bestyrelsen skal der vælges to bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode.

Lone Larsen er på valg og ønsker ikke genvalg. 

Martin Veje er på valg og ønsker genvalg til bestyrelsen for en to-årig periode. 

 Ad 6) Valg af suppleanter til bestyrelsen

Der skal vælges to suppleanter til bestyrelsen for en ét-årig periode. 

En plads er ledig, idet Martin Veje trådte ind i bestyrelsen, da Anne Galsøe trak sig i indeværende år. 

Malene Lyse Legaard søger genvalg som suppleant. 

 

På bestyrelsens vegne

Tilde Juul, Formand

Hillerød til Nordiske Masters Mesterskaber

Startede fredag med Charlotte som fik sølv i 800 fri.. 13'30 tid..
Og Rikke svømmede sølv hjem i fænomenale 10.16.. kæmpe.forbedring
Så kom 100 bryst..Line svømmede bronze Hjem i 1.20.2.. ny pers selvfølgelig..
Bjørn svømmede i ny ufattelig 3 sekunders pers rekord 1.21.70.. Dansk rekord med 3/4 sekund.
Så kom lørdag..
Rikke fik guld i 5.00.20 i 400 fri
Line fik bronze i 50 bryst u 0.372
Bjørn satte ny dansk rekord med 0'35.90 også i 50 bryst

Kæmpe stort tillykke til jer alle. 

Velkommen til en ny sæson i Hillerød Svømmeklub

LÆS PRAKTISK INFO OM OPSTARTEN HER

Hillerød Svømmeklub - Svømmeskolen

Hillerød Svømmeklub råder over en velfungerende svømmeskole. Vi tilbyder svømning for alle aldersgrupper og niveauer, lige fra børne- til pensionistsvømning. Udover den daglige svømmeundervisning, tilbyder klubben AquaCamps og intensiv svømning i skolernes sommerferie. Svømmeundervisningen er tilrettelagt efter fastlagte træningsplaner, der sikrer høj kvalitet i undervisningen. Udover kvaliteten sætter vi også sikkerhed i højsæde, og vi har en dygtig og veluddannet trænerstab, der alle årligt deltager i førstehjælpskurser og bassinprøver. Læs mere under ”Svømmeskole”.

Hillerød Svømmeklub - konkurrenceafdelingen

Velkommen til Hillerød Svømmeklubs konkurrenceafdeling. Vores konkurrenceafdeling består af 5 hold, med svømmere i alderen fra 8 år til 22 år. Læs mere om os under fanebladet "Konkurrenceafdeling" herunder bl.a. træningstider for de enkelte hold, inddelt med eget faneblad.