Velkommen til Hillerød Svømmeklub

Ordinær generalforsamling i Hillerød Svømmeklub 2017

 

Ordinær generalforsamling

Mødet afholdes:

Onsdag d. 25. oktober 2017 kl. 18.30 i klubhuset, Milnersvej 37A, 3400 Hillerød.

 

Endelig dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab for 1/6 2016-31/5 2017 til godkendelse samt orientering om budget.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Ad 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Til bestyrelsen skal der vælges ét nyt bestyrelsesmedlem, da Henrik Daugbjerg trådte ud midt i indeværende bestyrelsesperiode, og den indtrådte suppleant Ann Sofie Zeiler ikke søger genvalg.

Henrik Haugsted Pihl, Kurt Aaholst og Tilde Juul søger genvalg til bestyrelsen for en to-årig periode. 

Ad 7) Valg af suppleanter til bestyrelsen

Der skal vælges to nye suppleanter til bestyrelsen

 

På bestyrelsens vegne

Tilde Juul, Formand

AquaCamp i efterårsferien.

Vi er i gang med AquaCamp. Se billeder under "Svømmeskolen"

Efterårsferie i svømmeskolen

Svømmeskolen holder efterårsferie i uge 42.

For søndagsholdene er der træning den sidste søndag dvs. den 22/10, og der er IKKE træning den 15/10. 

Vi ses igen i uge 43.

Rigtig god efterårsferie til alle familier. 

Hillerød Svømmeklub - Svømmeskolen

Hillerød Svømmeklub råder over en velfungerende svømmeskole. Vi tilbyder svømning for alle aldersgrupper og niveauer, lige fra børne- til pensionistsvømning. Udover den daglige svømmeundervisning, tilbyder klubben AquaCamps og intensiv svømning i skolernes sommerferie. Svømmeundervisningen er tilrettelagt efter fastlagte træningsplaner, der sikrer høj kvalitet i undervisningen. Udover kvaliteten sætter vi også sikkerhed i højsæde, og vi har en dygtig og veluddannet trænerstab, der alle årligt deltager i førstehjælpskurser og bassinprøver. Læs mere under ”Svømmeskole”.

Hillerød Svømmeklub - konkurrenceafdelingen

Velkommen til Hillerød Svømmeklubs konkurrenceafdeling. Vores konkurrenceafdeling består af 5 hold, med svømmere i alderen fra 8 år til 22 år. Læs mere om os under fanebladet "Konkurrenceafdeling" herunder bl.a. træningstider for de enkelte hold, inddelt med eget faneblad.

Tak til alle vore sponsorer

Klik her for at se annonce i stor og for at printe den

Se annoncen fra Hillerød Posten 14/3-17 - En stor tak til alle vores sponsorer i Hillerød Svømmeklub i forbindelse med Sponsorstævnet, der er med til at udvikle vores svømmere. 

takkeannonceny.indd.pdf